Руководства, Инструкции, Бланки

апкалис инструкция

Рейтинг: 4.9/5.0 (550 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Апкалис SX* 20 таблетки, покрытые оболочкой: инструкция, описание PharmPrice

- любая деформация полового органа

- детский возраст до 18 лет

Лекарственные взаимодействия

Тадалафил усиливает гипотензивноедействие нитратов, так как оникомбинированно действуют на метаболизмокиси азота /цГМФ (цикло-гуанозинмонофосфат). Поэтому применять Тадалафилвместе с органическими нитратами противопоказано.

Селективный ингибитор CYP3A4, кетоконазол, увеличиваетплощадь под кривой «концентрация-время" на 107%, а рифампицин ее снижаетна 88%. Несмотря на то, что специфические взаимодействия не изучались, можнопредположить, что такие ингибиторы, как ритонавир и саквинавир, а такжеингибиторы CYP3A4 такие, как эритромицин и интраконазол повышают активностьтадалафила. Одновременный прием антацида (магния гидроксид/алюминия гидроксид)и тадалафила снижает скорость всасывания тадалафила без изменения площади подкривой "концентрация-время"

Не следует принимать Апкалис SX вместе с другимилекарствами от эректильной дисфункции.

Особые указания

Осторожно назначать АпкалисSX, если пациент принимает препаратыпроизводные органического нитрата или окиси азота (например: амил нитрит),применяемых при лечении стенокардии. Апкалис SX усиливает действие данныхпрепаратов.

С осторожностью применять Апкалис SX при заболеваниях сердцаили если в анамнезе указано на перенесенный инсульт, сердечный приступ, принестабильном артериальном давлении.

Если у пациента отмечалась гиперчувствительность поотношению к тадалафилу или любым другим ингредиентам Апкалис SX.

Апкалис SX содержит лактозу и пациенты с редкойнаследственной непереносимостью лактозы (недостаточность Lapp лактазы илимальабсорбции глюкоза-галактозы) не должны принимать этот препарат.

Апкалис SX нельзя применять женщинам и лицам не достигшим 18 лет.

Особенности влияния лекарственного средства на способностьуправлять транспортным средством илипотенциально опасными механизмами.

Учитывая побочные действия препарата Апкалис SX следуетсоблюдать осторожность при управлении автотранспортом или потенциально опаснымимеханизмами.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Форма выпуска иупаковка

Блистерная упаковка по 2 таблетки.

Условия хранения

Хранить при температуре от +15ºС до + 30ºС.

Хранить в недоступном для детей месте!

Не применять препарат по истечении срока годности,указанного на упаковке!

Қабықпен қапталған 20 мг таблеткалар

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат – 20 мг тадалафил,

қосымша заттар: лактоза моногидраты, натрий кроскармеллозасы, натрий лаурил сульфаты, микрокристалды целлюлоза, повидон РVРК-30, магний стеараты,

қабықтың құрамы: темірдің сары оксиді, титан қос тотығы, тальк, полиэтиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза бар.

Сипаттамасы

Сопақша пішінді, ашық-сары түсті, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар

Фармакотерапиялық тобы

Эрекцияның бұзылуын емдеуге арналған прапараттар

АТЖ коды G04ВЕ08

Фармакологиялық қасиеттері Фармакокинетикасы

Тадалафил ішілгеннен кейін толық сіңеді, қабылдағаннан кейін орташа алғанда 2 сағаттың ішінде плазмалық қанығу деңгейінің ең жоғары (Смах) көрсеткішіне жетеді. Тадалафилдің толық сіңуі ішілгеннен кейін зерттелген жоқ.

Орташа таралу көлемі – 63 л, бұл тадалафилдің тіндерге енетіндігін көрсетеді. Емдік қанығу деңгейлерінде плазмадағы тадалафилдің 94%-ы протеиндермен байланысқан. Бүйрек қызметінің жеткіліксіздігіне протеинді байланыс ықпал етпейді.

Қабылданған дозаның 0,0005%-дан азы спермадан табылды. Тадалафил, негізінен, Р 450 цитохром 3Ф4 изоформада өзгеріске ұшырайды. Жартылай ыдырау кезеңі дені сау адамдарда – 17,5 сағат.

Тадалафил, негізінен, белсенді метаболит түрінде, көбіне нәжіспен бірге (шамамен дозаның 61%-ы) және аз мөлшерде несеппен бірге (шамамен дозаның 36%-ы) сыртқа шығарылады.

Тадалафилдің фармакокинетикасы дені сау адамдарда тізбекті және уақытқа және дозаға сәйкес болады. 2,5-тен 20 мг-ға дейінгі дозада (АUС) әсері дозаға пропорциональды түрде артады. Бір реттік қабылдаған кезде плазмада тұрақты қанығу деңгейіне 5 күннің ішінде жетеді.

Фармакодинамикасы

Тадалафил циклды гуанозинмонофосфат (цГМФ) ерекше 5 типті фосфодиэстеразаның (ФДЭ5) тиімді, қайтымды іріктелген тежегіші болып табылады. Жыныстық қозу азот оксидінің жергілікті босанып шығуын тудырған кезде ФДЭ5-ң тадалафилмен тежелуі жыныс мүшесінің кавернозды денесінде цГМФ деңгейін арттырады. Мұның салдары артерияның тегіс бұлшық еттерінің босаңсуы және жыныс мүшелерінің тіндеріне қанның ағып келуі болып табылады, бұл эрекцияны тудырады. Тадалафил жыныстық ынталану жоқ болған кезде әсер етпейді.

Қолданылуы

Қолдану тәсілдері және дозасы

Апкалис SX таблеткасын ішке, жақсылап шайнап, аздаған су мөлшерімен ішіп, жыныстық қатынастан бұрын 30 минуттан 36 сағатқа дейінгі кез келген уақытта қабылдайды. Препарат өзінің тиімділігін таблетканы қабылдағаннан кейін 36 сағат бойы сақтайды.

Егер тиісті бастапқы дозаның – 10 мг (Апкалис SX-10) жыныстық қатынасқа дейін тиімділігі аз болса, дозаны 20 мг-ға дейін арттыруға болады.

Апкалис SXті күніне бір реттен артық қабылдауға болмайды.

Жағымсыз әсерлері
 • бас ауыру, бас айналу
 • қан тебулер
 • бел тұсының ауыруы, миалгия
 • диспепсия, жүректің айнуы
 • ринит, мұрынның бітелуі
 • қабақтың ісінуі, орбита маңының ауыруы, конъюнктивиттің қызаруы, түрлі түсті қабылдауының өзгеруі
 • жүрек ұстамасы, инсульт, аритмиялар
 • ауыртатын эрекция
Қолдануға болмайтын жағдайлар
 • Талалафилге сезімталдық жоғары болғанда
 • Герриктің орақ-жасушалы анемиясында
 • көптеген миеломада
 • лейкемияда
 • жыныс ағзасының кез келген деформациясында
 • бүйрек қызметінің жеткіліксіздігінде
 • бауыр қызметінің жеткіліксіздігінде
 • 18 жасқа дейін.
Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Тадалафил нитраттардың гипотензиялық әсерін күшейтеді, өйткені олар азот тотығы/цГМФ (циклогуанозинмонофосфат) метаболизміне кешенді әсер етеді. Сондықтан Тадалафилді органикалық нитраттармен бірге қолдануға болмайды.

Іріктелген СҮР3А4 тежегіші, кетоконазол, «қанығу деңгейі-уақыт» қисығы астындағы ауданды 107%-ға арттырады, ал рифампицин оны 88%-ға төмендетеді. Өзіне тән ерекше өзара әрекеттесудің зерттелмегендігіне қарамастан, рионавир және саквинавир сияқты тежегіштер, сондай-ақ эритромицин және интраокназол сияқты СҮР3А4 тежегіштері тадалафилдің белсенділігін арттырады деп жорамалдауға болады. Антацидті (магний гидроксиді/алюминий гидроксиді) және тадалафил «қанығу деңгейі-уақыт» қисығы астындағы ауданды өзгертпей тадалафилдің сіңу жылдамдығын төмендетеді.

Апкалис SXті эректильді қызметтің бұзылуын емдеуге арналған басқа дәрілермен бірге қабылдамаған жөн.

Айрықша нұсқаулар

Апкалис SXті, егер емделуші стнокардияны емдеген кезде қолданылатын органикалық нитрат туындыларының препаратын немесе азот окисін (мысалы, амил нитратын) қабылдаса, сақтықпен тағайындау керек. Апкалис SX осы препараттардың әсерін күшейтеді.

Апкалис SXті жүрек ауруларында немесе егер сыртарқысында инсульпен ауырғаны, жүрек ұстамасы көрсетілсе, артериялық қысымы тұрақсыз болса, сақтықпен қолдану керек.

Егер емделушіде тадалафилге немесе Апкалис SXтің кез келген басқа ингредиентіне асқын сезімталдық білінсе, сақ қолданған жөн.

Апкалис SXте лактоза бар және лактозаның тұқым қуалайтын жақпаушылығы (Lарр лақтаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы) сирек болатын емделушілер бұл препаратты қабылдамауға тиіс.

Апкалис SXті әйелдердің және 18 жасқа толмаған адамдардың қолдануына болмайды.

Дәрілік заттың көлікті немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Апкалис SX препаратының жағымсыз әсерлерін ескере отырып, автокөлікті немесе қауіпті болуы мүмкін механизмдерді басқарған кезде сақ болған жөн.

Артық дозалануы

Артық дозалану жағдайлары белгісіз.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Блистерлі қаптамада 2 таблеткадан.

Сақтау шарттары

+15 о С-ден +30 о С-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Қаптамасындағы жарамдылық мерзімі өткен препаратты қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босату шарттары

Өндіруші

«Аджанта Фарма Лимитед»

Аджанта Хаус, Говт. Индастриал Эрия,

Чаркоп, Кандивли (В), Мумбай 400067

Контекстная реклама

Покажите рекламу только тем, кому действительно интересен ваш товар или услуга. Контекстная реклама позволит гибко определить вашу аудиторию.

Рекламу увидят жители конкретных стран или городов .

Она может быть размещена на определенных разделах сайта – на странице конкретной аннотации к лекарству, на страницах группы лекарств и/или же в статьях на определенную тематику.

Например: производитель салфеток может заказать рекламу так, чтобы она показывалась в статьях, посвященных насморку и борьбе с простудными заболеваниями, на страницах лекарств, которые борются с простудой и только жителям Казахстана и Украины, где вы ведете свои продажи.

Есть вопросы? Телефон рекламного отдела: +7 727 22 55 949

Цены
 • За запуск рекламной компании - 7000 тг.
 • За 1000 показов - 500 тг
 • Таргетинг по региону +10%
 • Таргетинг по разделам +5%
 • Таргетинг конкурентам +5%

Есть вопросы? Ответим! Телефон рекламного отдела: +7 727 22 55 949

Как заказать?

Просто укажите ваши контакты мы с вами свяжемся.

Есть вопросы? Телефон рекламного отдела: +7 727 22 55 949

апкалис инструкция:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Cardbestpol65: Страницы

  • Страницы

  Согласно отзывам об Апкалисе, в инструкции несколько занижен реальный эффект. По словам наших покупателей, таблетки Апкалис SX 20 способны.

  Дженерик форма Сиалиса, препарат Апкалис. Применение аналога Сиалиса. информация; Инструкция к Корделс Простагард, общая информация.

  Своим химическим составом Апкалис SX 20 идентичен другим препаратам, содержащим действующее вещество Тадалафил (Сиалис, Супер Тадарайз). Все они являются избирательным ингибитором фосфодиэстеразы (группа ферментов, гидролизующих фосфодиэфирную связь). В результате приема данных лекарственных средств, происходит расслабление гладкой мускулатуры кавернозных тел пениса, вследствие чего улучшается приток крови и наступает стойкая, здоровая эрекция.

  Характеристика препарата Apcalis -sx (Сиалис Гель). Форма Выпуска: гель. Срок Годности: 3 года. Состав: Тадалафил 20мг. Производитель: Ajanta.

  GENERICS.PRO. Купить Апкалис 20 мг можно здесь, а также найти инструкцию и отзывы.

  Инструкция - лечение простатита и аденомы простаты и ответы Сиалис: инструкция к препарату Сиалис: дженерик-формы Сиалиса - апкалис.

  Апкалис (Apcalis) - описание препарата

  Apcalis ( Апкалис)

  Радости интимной жизни – одна из важнейших составляющих жизни взрослого человека. Но плохая экология, стрессы, бешеный ритм современной жизни стали причиной, которая привела мужчин к различным половым дисфункциям. Поэтому фармацевтический рынок предлагает все больше препаратов, призванных решать эти проблемы и возвращать сильной половине человечества возможность полноценно жить, радоваться и радовать любимых.

  Один из таких препаратов – Апкалис, выпущенный индийской фармацевтической компанией Ajanta Pharma Ltd. Его популярность привела к тому, что теперь купить Апкалис можно в двадцати пяти странах мира и география все расширяется. Солидный мировой производитель Аджанта Фарма Лимитед, владеющая сетью научно-исследовательских лабораторий, одобрение нового средства экспертами США служат гарантией его высокой эффективности и безопасности.

  Что такое Апкалис (Apcalis )

  Это джереник Сиалиса высочайшего качества. Апкалис (Apcalis ) произведен по той же химической формуле и имеет в своем составе то же активное вещество Тадалафил. Эффективность и свойства абсолютно идентичны оригиналу. Точно так же препарат начинает действовать приблизительно через 40 минут после использования и действует около 36-ти часов. Правда, далеко не всегда нужно такое длительное время быть в состоянии готовности к сексу. В таком случае обратите внимание на категорию препаратов с действующим веществом Левитры – Варденафилом. Это Zhewitra ( Жевитра). Срок действия 6-8 часов – оптимальный для получения полноценного наслаждения.

  Максимальная концентрация Тадалафила в плазме крови наступает через 2 часа. Частота приема не должна превышать одного раза в 24 часа. Большое преимущество Апкалиса в том, что он вполне совместим с пищей и небольшими порциями алкоголя, ведь часто сексуальные радости предваряются застольем с друзьями или романтическим ужином вдвоем. Тадалафил эффективен при нарушениях эректильной функции любой степени тяжести и возникших от любых причин: физиологических, психологических и смешанных.

  Вещество редко вызывает побочные явления. Продажа Апкалиса возможна без рецепта но, прежде чем купить Апкалис, проконсультируйтесь с врачом и изучите инструкцию. Вполне возможно, что какие-то противопоказания к приему будут касаться именно вас.

  Как действует Тадалафил

  Активное вещество расслабляет и расширяет пещеристые тела и сосуды пениса, подготавливая свободный приток крови к ним, усиливает кровоток в органах малого таза. В результате возникает качественная и стабильная эрекция. Причем, механизм действия Тадалафила включается только при наличии естественного сексуального возбуждения. Он стимулирует естественные процессы, не подменяя их.

  После семяизвержения половой орган возвращается в вялое состояние. За это отвечает специальное вещество, вырабатываемое организмом – ФДЭ-5. Тадалафил задерживает его выработку, тем самым на некоторое время продлевая эрекцию. Таким образом, половой акт становится значительно качественнее и продолжительнее. Время, которое требуется мужчине для восстановления сексуальных возможностей, сокращается.

  Ассортимент Апкалис в нашей онлайн аптеке

  Апкалис выпускается в нескольких дозировках и формах. Среди них Апкалис SX – таблетки, содержащие 20 мг активного вещества, гель для орального приема в саше. Каждый пакетик так же содержит 20 мг Тадалафила. 20 мг – оптимальная суточная дозировка для большинства мужчин. Если препарат применяется впервые, то лучше всего начать с более мелкой дозировки – 10 мг, постепенно увеличивая ее до 20 мг. Для установления правильной дозы, во избежание появления побочных эффектов, симптомов передозировки посоветуйтесь с врачом и вместе с ним подберите необходимое количество действующего вещества. И гель и таблетки принимаются внутрь и запиваются водой.

  В нашем интернет-магазине продаются и другие категории препаратов с Тадалафилом. Это — Тадарайз (Tadarise ), Тадалис (Tadalis ), Tadadel ( Тададел) и Тадасип (Tadacip ). Все они выпущены надежными производителями с известными на мировом фармацевтическом рынке именами.

  Купить Апкалис SX 20 мг

  Апкалис SX 20 мг

  Ajanta Pharma Limited – индийская фармацевтическая компания, которая выпустила новый препарат для лечения эректильных нарушений – Апкалис SX. В настоящий момент Апкалис – один из самых популярных дженериков Сиалиса. Продажа Апкалиса ведется в двадцати пяти странах мира. Гарантом высочайшего качества препарата является то, что он одобрен экспертами США. Кроме того, сама компания Ajanta Pharma Ltd – солидный производитель с мировым именем. Она имеет сеть научных лабораторий, и все, выпущенные ей средства, прошли многочисленные исследования и испытания. Поэтому купить Апкалис можно с полной уверенностью в отличном результате и безопасности.

  Апкалис. Описание препарата

  Итак, Апкалис – высококачественный дженерик Сиалиса. Он произведен по той же химической формуле, что и Сиалис, обладает всеми свойствами и эффективностью оригинала и содержит то же действующее вещество – Тадалафил, относящийся к группе селективных ингибиторов. Его действие начинается спустя 30 минут после перрорального приема и продолжается около 36-ти часов.

  Проявляется эффект от препарата во время естественного сексуального возбуждения, которое вызывает высвобождение оксида азота, задержку выработки ФДЭ-5. В кавернозном теле пениса повышается уровень цГМФ. В результате появляется релаксация гладких мышц сосудов и активизируется приток крови к половому члену, что вызывает эрекцию. Без сексуального стимулирования эти процессы не запускаются. Прием нежирной и не слишком обильной пищи никак не сказывается на степени и уровне всасывания Тадалафила.

  Когда стоит принимать Апкалис

  Препарат принимается при любых формах и степенях тяжести нарушения эрекции. Кроме того, его безопасность и хорошая переносимость дают возможность купить Апкалис и использовать его в целях профилактики подобных нарушений и для улучшения качества полового акта.

  Способ приема препарата

  Таблетки Апкалиса SX нужно хорошо разжевать и запить небольшим количеством воды или соком. Не следует запивать средство соком грейпфрута. Некоторые вещества, которые в нем содержатся, не сочетаются с Тадалафилом и могут вызвать непредсказуемые последствия вплоть до симптомов передозировки.

  Жирная пища задерживает процесс всасывания активного вещества в кровь. Алкоголь резко снижает чувствительность полового члена, поэтому большие дозы его не следует употреблять вместе с препаратом. Если перед сексом предстоит застолье, то можно позволить себе легкий ужин с бокалом вина.

  Рекомендованная начальная доза Апкалиса – 10 мг. Если она не дает желаемого эффекта, то можно увеличить ее до 20 мг. Промежуток между приемами средства не должен быть менее 24-х часов.

  Противопоказания к приему

  Продажа Апкалиса осуществляется без рецептов. Но перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

  • при повышенной чувствительности к Тадалафилу;
  • множественной миеломе;
  • серповидно-клеточной анемии;
  • лейкемии;
  • почечной недостаточности;
  • любой деформации пениса;
  • печеночной недостаточности;

  Употребление лекарство недопустимо женщинами и детьми до 18 лет.

  Использовать Тадалафил нельзя вместе со средствами, содержащими нитраты, оксиды азота. Не сочетается препарат с кетоканазолом, рифампицином, ритонавиром, санквинавиром, эритромицином, интраконазолом и другими средствами от нарушения эрекции.

  Кроме того, следует соблюдать осторожность при приеме средства тем, кто перенес инсульт или инфаркт миокарда, кто страдает нестабильным артериальным давлением.

  Побочные действия

  Побочные действия при использовании Апкалиса – явление, достаточно, редкое. Но могут появиться: приливы крови к лицу, головокружение или головная боль, миалгия, боль в спине, заложенность носа, тошнота, диспепсия, нарушение зрения (кратковременно), аритмия, болезненная эрекция, сердечный приступ.

  Передозировка

  Передозировка может возникнуть при превышении максимально допустимой дозы – 20 мг или сокращении времени между приемами – менее 24-х часов. При этом могут появиться ярко выраженные побочные явления. Если вы заметили такие симптомы, срочно вызывайте врача, который проведет промывание желудка, очистит кровь от токсинов и назначит необходимое лечение.

  Купить Апкалис в аптеке онлайн

  Купить Апкалис в аптеке онлайн удобнее и выгоднее.

  1. Это гораздо удобнее, чем в обычной городской аптеке, поскольку:
   • не нужно никуда ехать. При этом экономится время. Достаточно позвонить по телефону, указанному на сайте, или заполнить предлагаемую форму заказа и просто дожидаться доставки покупки по почте (если вы живете не в Москве) или курьером (для москвичей), занимаясь своими делами;
   • онлайн покупка предполагает полную конфиденциальность, чего невозможно добиться при покупке в городской аптеке, где за спиной всегда находятся другие покупатели. Если вы решили заказать Апкалис онлайн, то будите иметь дело только с одним менеджером по телефону или по форме обратной связи. При необходимости вы получите у него любую консультацию.
  2. Это значительно выгоднее, чем в городской аптеке, потому что:
   • стоимость препаратов при покупке онлайн ниже, чем в обычной аптеке. В интернет-магазине не нужно оплачивать реальное помещение и его содержание, платить зарплату большому штату сотрудников. Все это отражается на цене и приводит к ее снижению;
   • кроме того, Апкалис, цена на который в онлайн аптеке уже ниже, чем в реальной, на нашем сайте еще дешевле на 20-25%.Мы снижаем цену, благодаря опыту сотрудников и профессиональному ведению бизнеса, закупке больших партий препаратов с большими скидками и снижению накладных расходов при таможенном оформлении, перевозке и хранении товара.

  Купить Апкалис – предложение не новое. Но вряд ли многие смогут предложить вам такие отличные цены и условия. Не теряйте такую возможность. Используйте свой шанс сделать свою жизнь лучше на выгодных условиях. Звоните прямо сейчас по телефону или заполняйте форму заказа.

  Купить Апкалис SX 20 мг

  Апкалис SX 20 мг

  Апкалис SX 20 мг гарантирует здоровую, продолжительную эрекцию!

  Своим химическим составом Апкалис SX 20 идентичен другим препаратам, содержащим действующее вещество Тадалафил (Сиалис, Супер Тадарайз ). Все они являются избирательным ингибитором фосфодиэстеразы (группа ферментов, гидролизующих фосфодиэфирную связь). В результате приема данных лекарственных средств, происходит расслабление гладкой мускулатуры кавернозных тел пениса, вследствие чего улучшается приток крови и наступает стойкая, здоровая эрекция. Апкалис SX 20 мг, уникален тем, что его действие более пролонгировано в сравнении с другими медикаментами, содержащими Тадалафил. Эффект от приема препарата длится до 40 часов. Согласно отзывам об Апкалисе, в инструкции несколько занижен реальный эффект. По словам наших покупателей, таблетки Апкалис SX 20 способны действовать более двух суток!

  Отсутствие эрекции – не приговор

  Стресс, неуверенность, волнение, переутомление – все эти факторы способны отрицательно повлиять на эрекцию и негативно сказаться на взаимоотношениях сексуальных партнеров. Следует осознавать, что случиться это может с каждым представителем сильного пола, поэтому не стоит впадать в уныние и отчаиваться. В этой ситуации следует заранее купить таблетки Апкалис и держать их «под рукой». Заручившись поддержкой данного лекарственного средства, больше не стоит переживать о слабой эрекции – вы всегда будете в нужной форме! Приобрести Апкалис SX 20 мг можно непосредственно на сайте.

  Инструкция

  Перед приемом ознакомьтесь с информацией представленной ниже.

  Лекарственная форма

  Фирменный блистер содержит 2 таблетки эллиптической формы, светло-желтого цвета, покрытые оболочкой. Каждая таблетка включает активное вещество - Тадалафил 20 мг, и другие вспомогательные вещества: лактоза, натрия кроскармелоза, натрия лаурил сульфат, МКЦ, магния стеарат.

  Фармакологические свойства

  Таблетки предназначены для перорального приема. Тадалафил способен полностью всасываться в ЖКТ, его максимальный уровень в плазменной концентрации достигается в течение двух часов с момента употребления.

  Показания к применению

  Слабость или полное отсутствие эрекции.

  Способ применения и дозы

  Апкалис SX 20 мг принимают, предварительно тщательно разжевывая, с небольшим количеством воды, за 20 минут до предполагаемой сексуальной близости. Действие лекарства сохраняется до 40 часов после приема. Рекомендуем вам начинать с минимальной дозы, которая составляет - 10 мг. При низкой эффективности, повысить до максимальной рекомендуемой дневной дозы в 20 мг.

  Побочные явления
  • головокружение неясного генеза;
  • боль в области спины, мышечная боль;
  • легкое чувство тошноты;
  • насморк, вследствие отека слизистой носа;
  • отек век, резь в глазах, чувство «песка».
  • болезненность эрекции.
  Противопоказания
  • гиперчувствительность к Тадалафилу и вспомогательным составляющим данного лекарственного средства;
  • присутствие в анамнезе диагноза «серповидно-клеточная анемия»;
  • наличие в анамнезе диагноза « множественная миелома»;
  • людям, страдающим лейкемией;
  • пациентам, имеющих какую либо деформацию члена;
  • людям с почечной и печеночной недостаточностью;
  • возрастная категория до 18 лет.
  Взаимодействия с другими медикаментами

  Тадалафил, метаболизируется при участии фермента CYP3A4. Эритромицин и Интраконазол способны существенно увеличить уровень Тадалафила. Совместный приём антацида (магния гидроксид/алюминия гидроксид) и Тадалафила, снижает скорость всасывания препаратов Тадалафила. Производители Апкалис утверждают, что активный компонент усиливает гипотензивное действие нитратов. Использование препаратов на основе Тадалафила совместно с препаратами нитратов, категорически противопоказано.

  Примечание

  Запрещается принимать данные таблетки, если вы употребляете препараты нитратов или окиси азота. назначенных вам в качестве терапии стенокардии. Апкалис способен существенно усилить действие перечисленных лекарственных средств. Взвесить риск перед тем как применять Апкалис SX стоит, если вы страдаете различными заболеваниями сердца, в недавнем времени (до 6 месяцев) перенесли инсульт, сердечный приступ, или у вас нестабильное артериальное давление. Препарат содержит лактозу и пациенты у которых в анамнезе значится непереносимость лактозы не должны использовать Апкалис. Беря во внимание возможные побочные действия от приема Апкалиса SX, следует отказаться в этот период от вождения транспортного средства, или же соблюдать осторожность при управлении автомобиля или потенциально опасного механизма.

  Условия хранения

  Хранить при температуре до + 25?С. в недоступном для детей и животных, месте. Срок годности - 2 года с момента производства. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке!

  Сиалис Гель Апкалис 20 мг - Цена 110 руб

  Сиалис Гель Апкалис 20 мг Описание товара

  Апкалис (Apcalis) – это один из видов дженериков препарата Сиалис. Выпускают в форме таблеток или желе, при этом, по многочисленным отзывам, желейная форма лекарства оказывает более быстрый эффект и имеет меньше побочных явлений.

  Апкалис, который является единственным в мире аналогом Сиалиса в желейной форме, выпускается именитой фармацевтической индийской фирмой Ajanta Pharma Ltd. Данный медикамент абсолютно идентичен Сиалису по своему действию, при этом цена несоизмеримо меньше.

  Это лекарство начинает действовать в момент сексуального возбуждения, расслабляя сосуды полового органа и способствуя притоку крови, что и позволяет достичь мощной эрекции. Медикамент помогает достичь стойкой потенции только при психологических или возрастных причинах эректильной дисфункции. Если проблемы с потенцией связаны с иными заболеваниями, средство не даст нужного эффекта.

  Состав, форма упаковки и дозировка

  Сиалис гель выпускается в пакетиках, каждый из которых содержит 5 грамм желейного вещества, в состав которого входит 20 мг тадалафила. Желе бывает с пятью различными вкусовыми добавками – банановое, апельсиновое и другие. На эффективность лекарства вкус желе никак не влияет.

  Показания к применению

  Апкалис используется для устранения расстройств сексуального характера у мужчин: эректильная дисфункция, трудности с удержанием эрекции.

  Способ применения

  Средство принимают не менее чем за 15 минут до полового акта. Пакетик нужно вскрыть и выдавить содержимое в рот. Сразу глотать его нельзя – надо дождаться, пока желе рассосется во рту. Длительность действия препарата – 1-1,5 суток. На протяжении всего этого срока гарантирован отличный эффект. Разовая доза составляет 20 мг, при этом его нельзя принимать чаще одного раза в сутки.

  Противопоказания

  Нельзя принимать Сиалис гель в следующих случаях:

  • возраст до 18 лет;
  • повышенная чувствительность к компонентам препарата;
  • прием медикаментов на основе органических нитратов.

  С осторожностью следует использовать данное лекарственное средство людям с тяжелыми формами почечной и печеночной недостаточности. Перед применением Апкалиса необходимо обязательно получить одобрение у врача, особенно людям пожилого возраста.

  Характеристики

  Апкалис в Пензе цена, отзывы, купить, инструкция

  Апкалис в Пензе

  Апкалис в Пензе по выгодным ценам, у нас вы можете ознакомиться с аналогами апкалисы, а так же сравнить с другими препаратами и выбрать для себя вариант совпадающий с Вашими желаниям и фантазиями. Ознакомьтесь с инструкцией по применению! Доставка в Пензу по почте абсолютно анонимно, оплата при получении. В аптеке действует система скидок бонусов и подарков!

  Добавить к сравнению.

  Тадалафил 20 мг

  в небольших количествах

  Отзывы покупателей (0)

  Добавить к сравнению.

  В корзину Заказать в один клик

  Добавить к сравнению.

  В корзину Заказать в один клик

  Добавить к сравнению.

  В корзину Заказать в один клик

  Препараты похожие на Апкалис в Пензе

  Добавить к сравнению.

  В корзину Заказать в один клик

  Добавить к сравнению.

  В корзину Заказать в один клик

  Добавить к сравнению.

  В корзину Заказать в один клик

  Апкалис oтзывы Новый

  На данный момент на сайте нет отзывов о апкалису, Вы будете первыми

  Понравилось у нас? Поделись с друзьями

  BOSS ROYAL VIAGRA

  Спрей STUD 5000

  Палочка Доянь Чка

  Палочка New Night

  Быстрый заказ Товар добавлен в корзину

  В корзине товара(ов)

  Апкалис 20 мг: цена в аптеке, отзывы врачей, инструкция по применению

  Активное вещество: Тадалафил 20 мг

  Упаковка. 2 таблетки

  Способ употребления: Принять внутрь 1 таблетку и запить водой.

  1) Усиление и продление эрекции.

  2) Увеличение продолжительности полового акта.

  3) Сокращение времени восстановления.

  4) Увеличение качества полового акта.

  Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки
  Все права защищены

  Купить Апкалис в Москве

  Апкалис – новинка индийской фармацевтической компании AjantaLtd, которая позволяет повысить эрекцию, продлить половой акт,улучшить качество половых отношений. Выпускается препарат в форме таблеток №2 для приема внутрь. Применение Препарата Апкалис поможет решить проблемы вызванных половой дисфункцией, которая появилась на фоне психологических или физических факторов. Купить Апкалис в Москве можно практически в любой аптеке, но мы предлагаем провести покупку на нашем сайте, где доступная стоимость препарата, высокая эффективность, удобная система заказа сделает покупку быстрой и легкой.

  Фармакологические свойства

  Действующим компонентом Апкалис является – тадалафил 20 мг, который широко используется в производстве стимуляторов для лечения потенции. После приема таблетки, активное вещество быстро всасывается желудочно – кишечным трактом, проникает в ток крови. Максимальная концентрация в крови достигается через 2 часа после приема. Действие тадалафила направлено на усиление кровообращения к органам малого таза, за счет чего происходит естественная эрекция. Помимо основного действия, прием Апкалис 20 позволяет:

  1. Бистро восстановить силы после сексуального контакта.
  2. Укрепить и повысить потенцию.
  3. Увеличить продолжительность полового контакта.

  Преимуществом препарата является его длительное действие, которое сохраняется на протяжении 46 часов после приема. После приема препарата повышение потенции происходит только при сексуальном возбуждении.

  Показания к применению

  Применять препарат рекомендуется при снижении потенции, полной или частичной импотенции.

  Способ применения и дозы

  Принимать Апкалис 20 мг нужно принимать за 20 минут до предполагаемой сексуальной близости. Таблетки нужно разжевать и запить достаточным количеством води. Первоначальная доза составляет 10 мг (пол таблетки). При низкой эффективности дозу можно увеличить до 1 таблетки 20 мг. Суточная доза не должна превышать 20 мг.

  Противопоказания

  Основными противопоказаниями к приему тадалафилу считается:

  • Онкологические заболевания.
  • Болезни крови.
  • Заболевания сердечно – сосудистой системы.
  • Деформация полового члена.
  • Печеночная или почечная недостаточность.
  • Возраст до 18 лет.

  Перед тем как принимать таблетки, нужно ознакомится с инструкцией по применению Апкалис или проконсультироваться с врачом. Для того чтоб заказать Апкалис на сайте нашей Интернет аптеки, достаточно оформить и подтвердить заявку. Консультант нашего сайта свяжется с Вами в самые короткие сроки.